Barksjöns Arja

Barksjöns Arja S32664/2000 RR , SJCH

Efter: SkogOlles Roi S38714/95
RR , SUCHSICH

Undan: Rosådalens Mitzi S37026/95
RR , SUCHSICH

För vidare upplysningar se stövardata